Gegevens over het carillon:

Het carillon is gemaakt door de firma Eijsbouts uit Asten. De officiële ingebruikname vond plaats op 20 augustus 1977 door oud-burgemeester J.Geukers en oud-wethouder P. van Alphen. Klik voor foto's op het tabblad "Album met diverse foto's".

Onderstaand een overzicht van de tonen, diameter, gewicht en de  toenmalige prijs in guldens. 

Toon 

           

Diameter in      mm   

Gewicht in       kg

 Prijs in   guldens 

 

 

 

 

c3

431

53

3326,35

d

396

44

2761,50

e

366

35

2196,65

f

352

32

2008,36

fis

341

30

1882,84

g

328

27

1694,56

gis

317

25

1569,03

a

306

22

1380,75

ais

296

21

1317,99

b

287

19

1192,47

c

277

18

1129,71

cis

271

17

1066,94

d

263

16

1004,18

dis

256

15

941,42

e

249

15

941,42

f

242

14

878,66

fis

236

14

878,66

g

230

13

815,91

 

Totaal

430

26987,40
 

                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                            

 

Uit het Eindhovens Dagblad van 21 juni 2007:

     Carillon weer terug in Helmond-Noord :

HELMOND - Het carillon van de Leonarduskerk in Helmond-Noord is gisteren aan het einde van de middag gedeeltelijk weer teruggeplaatst in de torenspits van dit gezondheidscentrum-in-wording. Vandaag volgt het resterende deel.
Het cari llon is de afgelopen maanden gereviseerd en zal binnenkort worden voorzien van een computergestuurde schakelunit. De vertrouwde klanken van het carillon zullen binnenkort elk kwartier weer hoorbaar zijn in Helmond-Noord.

Onderhoud van het carillon:

Eind 2013 is het carillon tijdelijk "uit de lucht" geweest ivm met onderhoudswerkzaamheden aan de 9 kleinste klokjes:

Reden : de 18 carillon-klokken zijn hoorbaar door het aantrekken van klepels die in de klokken zijn gebouwd. Dit aantrekken gebeurt door een in de klok ingebouwde klepelmagneet. Men noemt de combinatie van klepel met klepelmagneet een magneetklepel. De carillonklokken zijn relatief klein. Daardoor zitten deze klokken aan de binnenzijde bijna helemaal gevuld met de magneetklepel. De kleinste 9 magneetklepels hebben vanwege de beschikbare ruimte een andere opbouw als de overige magneetklepels. Nastellen van de kleinste 9 klokjes was daardoor altijd al lastig. Nu de magneetklepels ernstige slijtage-verschijnselen vertonen is dat afstellen van de kleinste magneetklepels het verbuigen van de constructie geworden. Een volgende keer breekt daardoor de klepelbal of ophangconstructie af. Het nastellen van de kleinste magneetklepels is dan ook nauwelijks nog mogelijk. Eind 2013 zijn dus de 9 kleinste magneetklepels compleet vervangen.

Deze onderhoudsbeurt kostte een aanzienlijk bedrag en is mede mogelijk gemaakt door:

Logo Gemeente Helmond

-

Stichting Vrienden Showband Helmond Noord

 Wethouder van Deutekomstichting


                                                                    

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl