Carillon-computer  Apollo II informatie 

                                                    

De carillon-computer Apollo II bestuurt de installatie geheel automatisch, zowel carillon als uurwerk.

Uiteraard kan ook gekozen worden voor een handmatige bediening.

De sturing gebeurt door de beiaardcomputer APOLLO II SBSI, die bestaat uit 2 apparaten die onderling permanent in communicatie met elkaar staan.

De APOLLO II, aangestuurd door 16-bit microprocessoren, is het bedieningsapparaat dat zo dicht mogelijk bij de gebruiker geplaatst wordt. In dit gedeelte worden de programma's en de melodieën ingebracht. De geheugenmodule kan melodieën onder MIDI-formaat opslaan. Een MIDI-interface maakt het mogelijk om een klavier of een PC aan te sluiten, waardoor de melodietjes dadelijk kunnen ingebracht en geregistreerd worden.

Met een modem (optie) kan men het APOLLO-uurwerk op afstand bedienen. Dit gebeurt via een analoge telefoonlijn of door middel van een GSM-modem, met de mogelijkheid om nieuwe muziek in te spelen. Het vermogen-gedeelte SBSI wordt zo dicht mogelijk bij de klokken geplaatst. Dit gedeelte stuurt de hamers.

Door gebruikmaking van een tijdcode-ontvanger, die synchronisatie signalen ontvangt van een atoomklok, loopt de moederklok altijd exact op tijd. Bijstelling van zomer- en wintertijd gaat automatisch. Het systeem heeft een veilige persoonlijke toegangscode.

Meer dan 1000 melodieën kunnen worden opgeslagen op een externe insteekmodule en daarnaast kunnen in het interne geheugen ongeveer 200 melodieën worden opgeslagen.

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl